Yesün Temür

Yesün Temür (Bông-kó͘-gí: ᠶᠢᠰᠦᠨᠲᠡᠮᠦᠷ / Есөнтөмөр, 1293 nî - 1328 nî), mā hō choè Goân Thài-tēng-tè (元泰定帝), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1323 nî kàu 1328 nî 8 goe̍h chāi-ūi.