chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1290 nî-tāi | 1300 nî-tāi | 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi | 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi
: 1323 nî | 1324 nî | 1325 nî | 1326 nî | 1327 nî | 1328 nî | 1329 nî | 1330 nî | 1331 nî | 1332 nî | 1333 nî
1328 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-báu
kàu
Bō͘-sîn
Gregorius le̍k 1328 nî
MCCCXXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1872 nî
Tō-kàu-le̍k 4025 nî
Hoê-le̍k 728~729
Hông-kì 1988 nî
Tân-kì 3661 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5088~5089
Se-chōng-le̍k im hoé thò͘ (me mo yos)
kàu
iông thó͘ lêng (sa pho 'brug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1383 – 1384
- Shaka Samvat 1250 – 1251
Iran le̍k 706 – 707
Runic le̍k 1578
Assyria le̍k 6078 nî
Ethiopia le̍k 1322~1323

1328 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1328 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái