chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1300 nî-tāi | 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi | 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi
: 1327 nî | 1328 nî | 1329 nî | 1330 nî | 1331 nî | 1332 nî | 1333 nî | 1334 nî | 1335 nî | 1336 nî | 1337 nî
1332 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-bī
kàu
Jîm-sin
Gregorius le̍k 1332 nî
MCCCXXXII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1876 nî
Tō-kàu-le̍k 4029 nî
Hoê-le̍k 732~733
Hông-kì 1992 nî
Tân-kì 3665 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5092~5093
Se-chōng-le̍k im thih iûⁿ (lcags mo lug)
kàu
iông chúi kâu (chu pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1387 – 1388
- Shaka Samvat 1254 – 1255
Iran le̍k 710 – 711
Runic le̍k 1582
Assyria le̍k 6082 nî
Ethiopia le̍k 1326~1327

1332 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1332 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái