chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1300 nî-tāi | 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi | 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi
: 1326 nî | 1327 nî | 1328 nî | 1329 nî | 1330 nî | 1331 nî | 1332 nî | 1333 nî | 1334 nî | 1335 nî | 1336 nî
1331 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-ngó͘
kàu
Sin-bī
Gregorius le̍k 1331 nî
MCCCXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1875 nî
Tō-kàu-le̍k 4028 nî
Hoê-le̍k 731~732
Hông-kì 1991 nî
Tân-kì 3664 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5091~5092
Se-chōng-le̍k iông thih bé (lcags pho rta)
kàu
im thih iûⁿ (lcags mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1386 – 1387
- Shaka Samvat 1253 – 1254
Iran le̍k 709 – 710
Runic le̍k 1581
Assyria le̍k 6081 nî
Ethiopia le̍k 1325~1326

1331 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1331 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái