chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1300 nî-tāi | 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi | 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi
: 1330 nî | 1331 nî | 1332 nî | 1333 nî | 1334 nî | 1335 nî | 1336 nî | 1337 nî | 1338 nî | 1339 nî | 1340 nî
1335 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sut
kàu
It-hāi
Gregorius le̍k 1335 nî
MCCCXXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1879 nî
Tō-kàu-le̍k 4032 nî
Hoê-le̍k 735~736
Hông-kì 1995 nî
Tân-kì 3668 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5095~5096
Se-chōng-le̍k iông bo̍k káu (shing pho khyi)
kàu
im bo̍k ti (shing mo phag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1390 – 1391
- Shaka Samvat 1257 – 1258
Iran le̍k 713 – 714
Runic le̍k 1585
Assyria le̍k 6085 nî
Ethiopia le̍k 1329~1330

1335 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1335 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái