Kàu-hông Gregorius 12-sè

Gregorius 12-sè (?  – 1417 nî 10 goe̍h 18 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-205 jīm kàu-hông; tī 1406 nî kàu 1415 nî chāi-ūi.

Gregorius 12-sè
Kàu-hông Gregorius 12-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Innocentius 7-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Martinus 5-sè