Kàu-hông Martinus 5-sè

Martinus 5-sè (?  – 1431 nî 2 goe̍h 20 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-206 jīm kàu-hông; tī 1417 nî kàu 1431 nî chāi-ūi.

Martinus 5-sè
Kàu-hông Martinus 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 12-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Eugenius 4-sè