Kàu-hông Innocentius 7-sè

Innocentius 7-sè (?  – 1406 nî 11 goe̍h 6 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-204 jīm kàu-hông; tī 1404 nî kàu 1406 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Innocentius 7-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1404 nî 10 goe̍h 17 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1406 nî 11 goe̍h 6 ji̍t
Chêng-jīm Bonifacius 9-sè
Kè-jīm Gregorius 12-sè
Hoán-tùi-chiá Benedictus 13-sè (tī Avignon)
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 1387 nî 12 goe̍h 5 ji̍t
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1389 nî 12 goe̍h 18 ji̍t
Bonifacius 9-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Cosimo de' Migliorati
Chhut-sì 1339 nî
Napoli Ông-kok Sulmona
Kòe-sin 1406 nî 11 goe̍h 6 ji̍t (67 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Napoli Ông-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Innocentius 7-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Innocentius 7-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Bonifacius 9-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Gregorius 12-sè