chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi | 1410 nî-tāi | 1420 nî-tāi | 1430 nî-tāi
: 1399 nî | 1400 nî | 1401 nî | 1402 nî | 1403 nî | 1404 nî | 1405 nî | 1406 nî | 1407 nî | 1408 nî | 1409 nî
1404 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-bī
kàu
Kap-sin
Gregorius le̍k 1404 nî
MCDIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 1948 nî
Tō-kàu-le̍k 4101 nî
Hoê-le̍k 806~807
Hông-kì 2064 nî
Tân-kì 3737 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5164~5165
Se-chōng-le̍k im chúi iûⁿ (chu mo lug)
kàu
iông bo̍k kâu (shing pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1459 – 1460
- Shaka Samvat 1326 – 1327
Iran le̍k 782 – 783
Runic le̍k 1654
Assyria le̍k 6154 nî
Ethiopia le̍k 1398~1399

1404 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1404 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái