chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi | 1410 nî-tāi | 1420 nî-tāi | 1430 nî-tāi
: 1398 nî | 1399 nî | 1400 nî | 1401 nî | 1402 nî | 1403 nî | 1404 nî | 1405 nî | 1406 nî | 1407 nî | 1408 nî
1403 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-ngó͘
kàu
Kùi-bī
Gregorius le̍k 1403 nî
MCDIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 1947 nî
Tō-kàu-le̍k 4100 nî
Hoê-le̍k 805~806
Hông-kì 2063 nî
Tân-kì 3736 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5163~5164
Se-chōng-le̍k iông chúi bé (chu pho rta)
kàu
im chúi iûⁿ (chu mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1458 – 1459
- Shaka Samvat 1325 – 1326
Iran le̍k 781 – 782
Runic le̍k 1653
Assyria le̍k 6153 nî
Ethiopia le̍k 1397~1398

1403 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1403 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái