chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi | 1410 nî-tāi | 1420 nî-tāi
: 1393 nî | 1394 nî | 1395 nî | 1396 nî | 1397 nî | 1398 nî | 1399 nî | 1400 nî | 1401 nî | 1402 nî | 1403 nî
1398 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-thiú
kàu
Bō͘-în
Gregorius le̍k 1398 nî
MCCCXCVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1942 nî
Tō-kàu-le̍k 4095 nî
Hoê-le̍k 800~801
Hông-kì 2058 nî
Tân-kì 3731 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5158~5159
Se-chōng-le̍k im hoé gû (me mo glang)
kàu
iông thó͘ hó͘ (sa pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1453 – 1454
- Shaka Samvat 1320 – 1321
Iran le̍k 776 – 777
Runic le̍k 1648
Assyria le̍k 6148 nî
Ethiopia le̍k 1392~1393

1398 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1398 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái