Kàu-hông Bonifacius 9-sè

Bonifacius 9-sè (?  – 1404 nî 10 goe̍h 1 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-203 jīm kàu-hông; tī 1389 nî kàu 1404 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Bonifacius 9-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1389 nî 11 goe̍h 2 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1404 nî 10 goe̍h 1 ji̍t
Chêng-jīm Urbanus 6-sè
Kè-jīm Innocentius 7-sè
Hoán-tùi-chiá Clemens 7-sè (tī Avignon)
Benedictus 13-sè (tī Avignon)
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 1389 nî 11 goe̍h 9 ji̍t
Francesco Moricotti Prignani seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1381 nî 12 goe̍h 21 ji̍t
Urbanus 6-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Pietro Cybo Tomacelli
Chhut-sì iok 1350 nî
Napoli Ông-kok Napoli
Kòe-sin 1404 nî 10 goe̍h 1 ji̍t (54 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Napoli Ông-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Bonifacius 9-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Bonifacius 9-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Urbanus 6-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 7-sè