Kàu-hông Bonifacius 9-sè

Bonifacius 9-sè (?  – 1404 nî 10 goe̍h 1 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-203 jīm kàu-hông; tī 1389 nî kàu 1404 nî chāi-ūi.

Bonifacius 9-sè
Kàu-hông Bonifacius 9-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Urbanus 6-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 7-sè