Kàu-hông Eugenius 4-sè

Eugenius 4-sè (1383 nî  – 1447 nî 2 goe̍h 23 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-207 jīm kàu-hông; tī 1431 nî kàu 1447 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Eugenius 4-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1431 nî 3 goe̍h 11 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1447 nî 2 goe̍h 23 ji̍t
Chêng-jīm Martinus 5-sè
Kè-jīm Nicolaus 5-sè
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 1408 nî
Gregorius 12-sè seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1408 nî 5 goe̍h 9 ji̍t
Gregorius 12-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Gabriele Condulmer
Chhut-sì 1383 nî
Venezia Kiōng-hô-kok Venezia
Kòe-sin 1447 nî 2 goe̍h 23 ji̍t (64 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Venezia Kiōng-hô-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Eugenius 4-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Eugenius 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Martinus 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Nicolaus 5-sè