chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi | 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi
: 1335 nî | 1336 nî | 1337 nî | 1338 nî | 1339 nî | 1340 nî | 1341 nî | 1342 nî | 1343 nî | 1344 nî | 1345 nî
1340 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-báu
kàu
Keng-sîn
Gregorius le̍k 1340 nî
MCCCXL
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1884 nî
Tō-kàu-le̍k 4037 nî
Hoê-le̍k 740~741
Hông-kì 2000 nî
Tân-kì 3673 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5100~5101
Se-chōng-le̍k im thó͘ thò͘ (sa mo yos)
kàu
iông thih lêng (lcags pho 'brug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1395 – 1396
- Shaka Samvat 1262 – 1263
Iran le̍k 718 – 719
Runic le̍k 1590
Assyria le̍k 6090 nî
Ethiopia le̍k 1334~1335

1340 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1340 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái