chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi | 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi
: 1339 nî | 1340 nî | 1341 nî | 1342 nî | 1343 nî | 1344 nî | 1345 nî | 1346 nî | 1347 nî | 1348 nî | 1349 nî
1344 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-bī
kàu
Kap-sin
Gregorius le̍k 1344 nî
MCCCXLIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1888 nî
Tō-kàu-le̍k 4041 nî
Hoê-le̍k 745~746
Hông-kì 2004 nî
Tân-kì 3677 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5104~5105
Se-chōng-le̍k im chúi iûⁿ (chu mo lug)
kàu
iông bo̍k kâu (shing pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1399 – 1400
- Shaka Samvat 1266 – 1267
Iran le̍k 722 – 723
Runic le̍k 1594
Assyria le̍k 6094 nî
Ethiopia le̍k 1338~1339

1344 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1344 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái