chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1280 nî-tāi | 1290 nî-tāi | 1300 nî-tāi | 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi | 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi
: 1310 nî | 1311 nî | 1312 nî | 1313 nî | 1314 nî | 1315 nî | 1316 nî | 1317 nî | 1318 nî | 1319 nî | 1320 nî
1315 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 1315 nî
MCCCXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1859 nî
Tō-kàu-le̍k 4012 nî
Hoê-le̍k 715~716
Hông-kì 1975 nî
Tân-kì 3648 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5075~5076
Se-chōng-le̍k iông bo̍k hó͘ (shing pho stag)
kàu
im bo̍k thò͘ (shing mo yos)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1370 – 1371
- Shaka Samvat 1237 – 1238
Iran le̍k 693 – 694
Runic le̍k 1565
Assyria le̍k 6065 nî
Ethiopia le̍k 1309~1310

1315 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1315 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái