chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1280 nî-tāi | 1290 nî-tāi | 1300 nî-tāi | 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi | 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi
: 1309 nî | 1310 nî | 1311 nî | 1312 nî | 1313 nî | 1314 nî | 1315 nî | 1316 nî | 1317 nî | 1318 nî | 1319 nî
1314 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-thiú
kàu
Kap-în
Gregorius le̍k 1314 nî
MCCCXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1858 nî
Tō-kàu-le̍k 4011 nî
Hoê-le̍k 714~715
Hông-kì 1974 nî
Tân-kì 3647 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5074~5075
Se-chōng-le̍k im chúi gû (chu mo glang)
kàu
iông bo̍k hó͘ (shing pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1369 – 1370
- Shaka Samvat 1236 – 1237
Iran le̍k 692 – 693
Runic le̍k 1564
Assyria le̍k 6064 nî
Ethiopia le̍k 1308~1309

1314 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1314 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái