chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1280 nî-tāi | 1290 nî-tāi | 1300 nî-tāi | 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi | 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi
: 1306 nî | 1307 nî | 1308 nî | 1309 nî | 1310 nî | 1311 nî | 1312 nî | 1313 nî | 1314 nî | 1315 nî | 1316 nî
1311 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 1311 nî
MCCCXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1855 nî
Tō-kàu-le̍k 4008 nî
Hoê-le̍k 711~712
Hông-kì 1971 nî
Tân-kì 3644 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5071~5072
Se-chōng-le̍k iông thih káu (lcags pho khyi)
kàu
im thih ti (lcags mo phag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1366 – 1367
- Shaka Samvat 1233 – 1234
Iran le̍k 689 – 690
Runic le̍k 1561
Assyria le̍k 6061 nî
Ethiopia le̍k 1305~1306

1311 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1311 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái