chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1220 nî-tāi | 1230 nî-tāi | 1240 nî-tāi | 1250 nî-tāi | 1260 nî-tāi | 1270 nî-tāi | 1280 nî-tāi
: 1246 nî | 1247 nî | 1248 nî | 1249 nî | 1250 nî | 1251 nî | 1252 nî | 1253 nî | 1254 nî | 1255 nî | 1256 nî
1251 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 1251 nî
MCCLI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1795 nî
Tō-kàu-le̍k 3948 nî
Hoê-le̍k 649~650
Hông-kì 1911 nî
Tân-kì 3584 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5011~5012
Se-chōng-le̍k iông thih káu (lcags pho khyi)
kàu
im thih ti (lcags mo phag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1306 – 1307
- Shaka Samvat 1173 – 1174
Iran le̍k 629 – 630
Runic le̍k 1501
Assyria le̍k 6001 nî
Ethiopia le̍k 1245~1246

1251 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1251 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái