chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1230 nî-tāi | 1240 nî-tāi | 1250 nî-tāi | 1260 nî-tāi | 1270 nî-tāi | 1280 nî-tāi | 1290 nî-tāi
: 1260 nî | 1261 nî | 1262 nî | 1263 nî | 1264 nî | 1265 nî | 1266 nî | 1267 nî | 1268 nî | 1269 nî | 1270 nî
1265 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-chú
kàu
It-thiú
Gregorius le̍k 1265 nî
MCCLXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1809 nî
Tō-kàu-le̍k 3962 nî
Hoê-le̍k 663~664
Hông-kì 1925 nî
Tân-kì 3598 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5025~5026
Se-chōng-le̍k iông bo̍k chhí (shing pho byi)
kàu
im bo̍k gû (shing mo glang)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1320 – 1321
- Shaka Samvat 1187 – 1188
Iran le̍k 643 – 644
Runic le̍k 1515
Assyria le̍k 6015 nî
Ethiopia le̍k 1259~1260

1265 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1265 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái