Kublai (Bông-kó͘-gí: ᠬᠦᠪᠢᠯᠠᠢ / Хубилай, 1215 nî 9 goe̍h 23 ji̍t – 1294 nî 2 goe̍h 18 ji̍t), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Setsen Khan (ᠰᠡᠴᠡᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
/ Сэцэн хаан), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê thâu-chi̍t-ê hông-tè, 1260 nî kàu 1294 nî chāi-ūi. I tī 1271 nî chiong kok-hō kái choè Tāi-goân (大元), chèng-sek kiàn-li̍p Goân-tiâu. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Sè-chó͘ (元世祖), sē-hōJîn-bêng Sîn-bú Hông-tè (仁明神武皇帝).

Kublai Picto infobox prétendant à un trône.png
Bông-kó͘ Tè-kok ê khagan
Tāi Goân ê hông-tè
YuanEmperorAlbumKhubilaiPortrait.jpg
Kublai
Bông-kó͘ Tè-kok ê khagan
Chāi-ūi 1260 nî 5 goe̍h 5 ji̍t – 1294 nî 2 goe̍h 18 ji̍t
Ka-bián 1260 nî 5 goe̍h 5 ji̍t
Chêng-jīm Möngke
Kè-jīm Temür
Goân-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 1271 nî 12 goe̍h 18 ji̍t – 1294 nî 2 goe̍h 18 ji̍t
Kè-jīm Goân Sêng-chong
hông-hiō Tegulen, Chabi, Nambui
Choân-miâ
Setsen Khagan (Сэцэн хаан) ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Liân-hō sî-kan
Tiong-thóng () 1260–1264
Chì-goân () 1264–1294
Sē-hō
Jîn-bêng Sîn-bú Hông-tè ()
Biō-hō
Sè-chó͘ ()
Ông-sek Borjigin
Ông-tiâu Goân-tiâu
Lāu-pē Tolui
Lāu-bú Sorghaghtani Beki
Chhut-sì Kublai (Хубилай)
1215 nî 9 goe̍h 23 ji̍t
Kòe-sin 1294 nî 2 goe̍h 18 ji̍t (78 hòe)
Tāi-to͘ (Khanbaliq)
Bōng Khentii Séng Burkhan Khaldun
Chong-kàu Se-chōng Hu̍t-kàu