Kublai (Bông-kó͘-gí: ᠬᠦᠪᠢᠯᠠᠢ, 1215 nî 9 goe̍h 23 ji̍t – 1294 nî 2 goe̍h 18 ji̍t), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Setsen Khan (ᠰᠡᠴᠡᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê thâu-chi̍t-ê hông-tè, 1260 nî kàu 1294 nî chāi-ūi. I tī 1271 nî chiong kok-hō kái choè Tāi-goân (大元), chèng-sek kiàn-li̍p Goân-tiâu. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Sè-chó͘ (元世祖), sē-hōJîn-bêng Sîn-bú Hông-tè (仁明神武皇帝).

Setsen Khan
Сэцэн хаан
Bông-kó͘ Tè-kok ê khagan
Tāi Goân ê hông-tè

Kublai
Bông-kó͘ Tè-kok ê khagan
Chāi-ūi 1260 nî 5 goe̍h 5 ji̍t – 1294 nî 2 goe̍h 18 ji̍t
Tài-koan-sek 1260 nî 5 goe̍h 5 ji̍t
Chêng-jīm Ariq Böke
Kè-jīm Öljeytü Khan
Tāi Goân ê hông-tè
Chāi-ūi 1271 nî 12 goe̍h 18 ji̍t – 1294 nî 2 goe̍h 18 ji̍t
Kè-jīm Öljeytü Khan
hông-hiō Tegulen, Chabi, Nambui
Liân-hō sî-kan
  • Tiong-thóng (中統): 1260–1264
  • Chì-goân (至元): 1264–1294
Chun-hō
Setsen Khan (ᠰᠡᠴᠡᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
, Сэцэн хаан)
Sē-hō
Jîn Bêng Sîn Bú Hông-tè (仁明神武皇帝)
Biō-hō
Sè-chó͘ (世祖)
Ông-sek Borjigin
Ông-tiâu Goân-tiâu
Lāu-pē Tolui
Lāu-bú Sorghaghtani Beki
Chhut-sì 1215 nî 9 goe̍h 23 ji̍t
Kòe-sin 1294 nî 2 goe̍h 18 ji̍t (78 hòe)
Tāi-to͘ (Khanbaliq)
Bōng Khentii Séng Burkhan Khaldun
Chong-kàu Se-chōng Hu̍t-kàu