chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi
: 1367 nî | 1368 nî | 1369 nî | 1370 nî | 1371 nî | 1372 nî | 1373 nî | 1374 nî | 1375 nî | 1376 nî | 1377 nî
1372 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-hāi
kàu
Jîm-chú
Gregorius le̍k 1372 nî
MCCCLXXII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1916 nî
Tō-kàu-le̍k 4069 nî
Hoê-le̍k 773~774
Hông-kì 2032 nî
Tân-kì 3705 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5132~5133
Se-chōng-le̍k im thih ti (lcags mo phag)
kàu
iông chúi chhí (chu pho byi)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1427 – 1428
- Shaka Samvat 1294 – 1295
Iran le̍k 750 – 751
Runic le̍k 1622
Assyria le̍k 6122 nî
Ethiopia le̍k 1366~1367

1372 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1372 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái