chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi
: 1373 nî | 1374 nî | 1375 nî | 1376 nî | 1377 nî | 1378 nî | 1379 nî | 1380 nî | 1381 nî | 1382 nî | 1383 nî
1378 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-sū
kàu
Bō͘-ngó͘
Gregorius le̍k 1378 nî
MCCCLXXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1922 nî
Tō-kàu-le̍k 4075 nî
Hoê-le̍k 780~781
Hông-kì 2038 nî
Tân-kì 3711 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5138~5139
Se-chōng-le̍k im hoé choâ (me mo sbrul)
kàu
iông thó͘ bé (sa pho rta)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1433 – 1434
- Shaka Samvat 1300 – 1301
Iran le̍k 756 – 757
Runic le̍k 1628
Assyria le̍k 6128 nî
Ethiopia le̍k 1372~1373

1378 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1378 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái