chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi | 1410 nî-tāi
: 1375 nî | 1376 nî | 1377 nî | 1378 nî | 1379 nî | 1380 nî | 1381 nî | 1382 nî | 1383 nî | 1384 nî | 1385 nî
1380 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 1380 nî
MCCCLXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1924 nî
Tō-kàu-le̍k 4077 nî
Hoê-le̍k 782~783
Hông-kì 2040 nî
Tân-kì 3713 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5140~5141
Se-chōng-le̍k im thó͘ iûⁿ (sa mo lug)
kàu
iông thih kâu (lcags pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1435 – 1436
- Shaka Samvat 1302 – 1303
Iran le̍k 758 – 759
Runic le̍k 1630
Assyria le̍k 6130 nî
Ethiopia le̍k 1374~1375

1380 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1380 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái