Tiong-sè-kí (Eng-gí: Middle Ages), mā kóng Tiong-sè, Tiong-sè sî-tāi, ia̍h Tiong-kó͘ sî-tâi (Medieval period), sī Au-chiu tùi 5 sè-kí kè-sio̍k kah 15 sè-kí ê chit tōaⁿ sî-kan. Ē-sài tùi Sai Lô-má Tè-kok ê bia̍t-kok sǹg khí, sòa ji̍p-khì Bûn-gē-ho̍k-heng kap Hoat-kiàn sî-tāi.