chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi
: 1359 nî | 1360 nî | 1361 nî | 1362 nî | 1363 nî | 1364 nî | 1365 nî | 1366 nî | 1367 nî | 1368 nî | 1369 nî
1364 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-báu
kàu
Kap-sîn
Gregorius le̍k 1364 nî
MCCCLXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1908 nî
Tō-kàu-le̍k 4061 nî
Hoê-le̍k 765~766
Hông-kì 2024 nî
Tân-kì 3697 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5124~5125
Se-chōng-le̍k im chúi thò͘ (chu mo yos)
kàu
iông bo̍k lêng (shing pho 'brug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1419 – 1420
- Shaka Samvat 1286 – 1287
Iran le̍k 742 – 743
Runic le̍k 1614
Assyria le̍k 6114 nî
Ethiopia le̍k 1358~1359

1364 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1364 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái