chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi
: 1357 nî | 1358 nî | 1359 nî | 1360 nî | 1361 nî | 1362 nî | 1363 nî | 1364 nî | 1365 nî | 1366 nî | 1367 nî
1362 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-thiú
kàu
Jîm-în
Gregorius le̍k 1362 nî
MCCCLXII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1906 nî
Tō-kàu-le̍k 4059 nî
Hoê-le̍k 763~764
Hông-kì 2022 nî
Tân-kì 3695 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5122~5123
Se-chōng-le̍k im thih gû (lcags mo glang)
kàu
iông chúi hó͘ (chu pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1417 – 1418
- Shaka Samvat 1284 – 1285
Iran le̍k 740 – 741
Runic le̍k 1612
Assyria le̍k 6112 nî
Ethiopia le̍k 1356~1357

1362 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1362 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái