Kàu-hông Innocentius 6-sè

Innocentius 6-sè (?  – 1362 nî 9 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-199 jīm kàu-hông; tī 1352 nî kàu 1362 nî chāi-ūi.

Innocentius 6-sè
Kàu-hông Innocentius 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Clemens 6-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Urbanus 5-sè