Kàu-hông Innocentius 6-sè

Innocentius 6-sè (?  – 1362 nî 9 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-199 jīm kàu-hông; tī 1352 nî kàu 1362 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Innocentius 6-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1352 nî 12 goe̍h 8 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1362 nî 9 goe̍h 12 ji̍t
Chêng-jīm Clemens 6-sè
Kè-jīm Urbanus 5-sè
sèng-chit
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1342 nî 9 goe̍h 20 ji̍t
Clemens 6-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Étienne Aubert
Chhut-sì 1282 nî
Hoat-kok Les Monts
Kòe-sin 1362 nî 9 goe̍h 12 ji̍t (20 hòe)
Kàu-hông-léng Avignon
Kok-che̍k Hoat-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Innocentius 6-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Innocentius 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Clemens 6-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Urbanus 5-sè