Kàu-hông Urbanus 5-sè

Urbanus 5-sè (1310 nî  – 1370 nî 12 goe̍h 19 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-200 jīm kàu-hông; tī 1362 nî kàu 1370 nî chāi-ūi.

Urbanus 5-sè
Kàu-hông Urbanus 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Innocentius 6-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Gregorius 11-sè