chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi
: 1356 nî | 1357 nî | 1358 nî | 1359 nî | 1360 nî | 1361 nî | 1362 nî | 1363 nî | 1364 nî | 1365 nî | 1366 nî
1361 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-chú
kàu
Sin-thiú
Gregorius le̍k 1361 nî
MCCCLXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1905 nî
Tō-kàu-le̍k 4058 nî
Hoê-le̍k 762~763
Hông-kì 2021 nî
Tân-kì 3694 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5121~5122
Se-chōng-le̍k iông thih chhí (lcags pho byi)
kàu
im thih gû (lcags mo glang)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1416 – 1417
- Shaka Samvat 1283 – 1284
Iran le̍k 739 – 740
Runic le̍k 1611
Assyria le̍k 6111 nî
Ethiopia le̍k 1355~1356

1361 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1361 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái