Tan-be̍h

(Tùi Tan-kok choán--lâi)
Tan-be̍h Ông-kok
Kongeriget Danmark
Flag of Denmark.svg National Coat of arms of Denmark.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Tan-be̍h ê só͘-chāi
Tan-be̍h ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Copenhagen

Tan-be̍h (丹麥, Tan-be̍h-gí: Danmark), mā thang kiò chò Tan-kok (丹國)[1] ia̍h-sī Teng-boat-kok (丁抹國)[2], sī 1-ê tiàm-tī pak Au-chiu ê ông-kok. Mā-sī Pak-au 5 kok kî-tiong ê chi̍t-kok. Keh-piah kan-taⁿ sī Tek-kok, m̄-koh pak-pêng kòe-hái chin oá-kīn Lo̍k-ui kap Sūi-tián. Sai-pêng oá Pak-hái, tang-pêng oá Baltic Hái.

Tan-be̍h chham-ka Au-chiu Liân-bêng, m̄-ko bô iōng euro.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "丹國". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 45. 
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "丁抹國". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 301. 
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Denmark