Tāu-átāu-kho si̍t-bu̍t ê chéng-chí ia̍h-sī kóe-chí. Tāu-kho ê si̍t-bu̍t í-goā, chhin-chhiûⁿ ka-pi ê hêng-thé sêng tāu-á, mā kió-chó ka-pi-tāu.

Kok chióng ê tāu-á

Kok-chióng ê tāu-á

siu-kái

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Beans