Tē-it-chhù Í-tāi-lī Ethiopia Chiàn-cheng

Tē-it-chhù Í-tāi-lī Ethiopia Chiàn-cheng sī 1894 nî 12 goe̍h 15 ji̍t chì 1896 nî 10 goe̍h 23 ji̍t ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Italia Ông-kok kap Ethiopia Tè-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Eritrea téng só͘-chāi.

Tē-it-chhù Í-tāi-lī Ethiopia Chiàn-cheng
Ethiopia Italia war-2.JPG
Sî-kan1894 nî 12 goe̍h 15 ji̍t - 1896 nî 10 goe̍h 23 ji̍t
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.