Tē-it-chhù Eng-Hô Chiàn-cheng

Tē-it-chhù Eng-Hô Chiàn-cheng sī 1652 nî chì 1654 nî ê chiàn-sū. Chiàn-tiûⁿ tī leh Eng-lân Hái-tō téng só͘-chāi.

Tē-it-chhù Eng-Hô Chiàn-cheng
Beerstraaten, Battle of Scheveningen.jpg
Sî-kan1652 nî - 1654 nî
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.