Tē-lí chu-sìn hē-thóng

Tē-lí chu-sìn hē-thóng (Eng-gí: geographic information system; GIS) sī siat-kè beh siu-chi̍p, siu-khǹg, chhù-lí, hun-sek, koán-lí, kiam tián-sī khong-kan ia̍h tē-lí chu-liāu ê hē-thóng.