Tē-saⁿ-chhù Su-lī-a Chiàn-cheng sī Chêng 246 nî chì Chêng 241 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Seleucid Tè-kok kap Ptolemy Ông-kok.

Tē-saⁿ-chhù Su-lī-a Chiàn-cheng
Seleucus II Callinicus.jpg
Sî-kanChêng 246 nî - Chêng 241 nî
Tē-tiám
{{{place}}}
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.