Tīⁿ Iōng-sek (hàn-jī: 鄭用錫; 1788 nî 6 goe̍h 10 ji̍t – 1858 nî 3 goe̍h 21 ji̍t), phó͘-miâ Bûn-ián (文衍), jī Chāi-tiong (在中), hō Chí-têng (祉亭), sī Chheng-kokTâi-oân Tek-chhàm lâng. 1823 nî khó--tio̍h chìn-sū, sī thâu-chi̍t-ūi tī Tâi-oân chhut-sì jî-chhiáⁿ chek-koàn sī Tâi-oân ê chìn-sū, lâng hō i chò Khui-tâi chìn-sū (開臺進士).