Tōng-bu̍t-hn̂g sī choan-bûn teh siu-chi̍p, gián-kiù kap tián-sī tōng-bu̍t ê siat-si.

1835 nî ê London Tōng-bu̍t-hn̂g.

Siong-koan ê bûn-chiong siu-kái