Tōng-bu̍t Pêng-iú (Ji̍t-gí: けものフレンズ, Kemono Hurenzu, ì-sù sī: "iá-siù pêng-iú") sī Ji̍t-pún--ê hāⁿ-mûi-thé (-媒體, media frachise) kè-oē, pau-hâm: chhiú-ki iû-hì, ang-á-oē kap tōng-oē (2017 nî chhut). Loē-iông iú-koan chi̍t-koá tōng-bu̍t--ê bêng-gí-jîn-hoà (萌擬人化).