Tūn-mn̂g-khu ê ūi-tì.

Tūn-mn̂g-khu͘ (Hàn-jī: 屯門區; Eng-gí: Tuen Mun District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, sio̍k Sin-kài. 2006 nî ê jîn-khaú ū 50.2 bān.