Tagalog-gí (Tagalog) sī chi̍t khoán Lâm-tó gí-giân, tī Hui-li̍p-pin ū 2200 bān chó͘-iū ê chāi-tē sú-ēng-chiá. Hui-li̍p-pin ê koan-hong gí-giân Hui-li̍p-pin-gí, mā sī í Tagalog-gí chò chú-thé ê chi̍t khoán piau-chún-hoà gí-giân.

Tagalog-gí tī Hui-li̍p-pin ê liû-thong chêng-hêng.

Liân-kiat siu-kái