Takamatu-chhī (高松市; Takamatu-si) sī Ji̍t-pún Kagawa Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Takamatu-chhī ê ūi-tì