Tong-hái Tāi-ha̍k

Tâi-oân Tâi-tiong-chhī ê su-li̍p tāi-ha̍k.
(Tùi Tang-hái Tāi-ha̍k choán--lâi)

Tong-hái Tāi-ha̍k[1] (Tang-, 東海大學) sī chi̍t keng khiā tī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī Sai-tūn-khu ê Ki-tok-kàu su-li̍p tāi-ha̍k.

Bûn-lí Tāi-tō (文理大道)

Chham-khóSiu-kái