Su-li̍p tāi-ha̍k (私立大學), ia̍h-sī kóng su-li̍p toā-o̍h, sī iû bîn-kan chu-pún ûi-chhî keng-êng ê chi̍t chióng tāi-ha̍k. In chú-iàu ê keng-hùi lâi-goân sī só-khò ha̍k-hùi, koan-khoán, bō͘-khoán téng-téng hui-chèng-hú chu-kim, lâi ûi-chhî in to̍k-li̍p hui-êng-lī cho͘-chit ê te̍k-sèng.

Stanford Tāi-ha̍k