Stanford Tāi-ha̍k (Eng-gí: Stanford University, choân-miâ Leland Stanford Junior University), tī Bí-kok California ê Stanford, sī 1891 nî chhòng-li̍p ê su-li̍p tāi-ha̍k.