Tang-khu (Tâi-lâm-chhī)

Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē Tâi-lâm-chhī ê hêng-chèng-khu. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Tang-khu.
Tang-khu
東區
Tang-khu
Ki-pún chu-liāu
Jîn-kháu 194,475 (2010 nî 4 goe̍h)
Hō͘-sò͘ 70,526
Biān-chek 13.4156 km²
Hêng-chéng koán-lí
Téng-kip Khu
Téng-koân Tâi-lâm-chhī
Ē-té 47 lí

Tang-khuTâi-lâm-chhī ê chi̍t-ê khu.