Tang Ìn-tō͘ Kong-si

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Tī Au-chiu ê le̍k-sú siōng, lóng-chóng chhut-hiān kòe kúi-nā ê pī kán-chheng chò Tang Ìn-tō͘ Kong-si ê khì-gia̍p, in hun-pia̍t sī: