Tang Macedonia kap Thrace Tōa-khu

Tang Macedonia kap Thrace Tōa-khu (Hi-lia̍p-gí: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) sī Hi-lia̍p ê chi̍t ê tōa-khu; ū jîn-kháu 601,175 lâng, thó͘-tē bīn-chek 14,157.76 pêng-hong kong-lí.

Tang Macedonia kap Thrace Tōa-khu
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
—  Tōa-khu  —
Tang Macedonia kap Thrace Tōa-khu ê kî-á
Kî-á
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Hi-lia̍p
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 14,157.76 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 601,175 lâng
Bāng-chām www.pamth.gov.gr

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tang Macedonia kap Thrace Tōa-khu