Te̍k-pia̍t-chhī (特別市) sī pō͘-hūn kok-ka chhái-iōng ê hêng-chèng khu-ōe, thong-siông sī iû tiong-iong chèng-hú ti̍t-chiap koán-hat ia̍h-sī tī hoat-lu̍t siōng hiáng-iú te̍k-sû tē-ūi ê siâⁿ-chhī.