"Pang-bô͘:In the news" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Ray_Tomlinson.jpg|right|120px]]
 
* [[3 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Myanmar]] ê kok-hōe soán chhut [[Htin Kyaw]] chò chóng-thóng<!-- http://www.bbc.com/news/world-asia-35808921 -->.
* [[3 goe̍h 5 ji̍t]]: [[E-mail]] hē-thóng ê hoat-bêng-chiá [[Ray Tomlinson]] (''siōng'') kòe-sin. <!-- http://www.bbc.com/news/business-35741116 -->
* [[2 goe̍h 11 ji̍t]]: [[It-poaⁿ Siong-tùi-sèng Lí-lūn]] só͘ ū-chhek ê [[Tang-le̍k-pho]] hong koan-chhat tio̍h. <!-- http://www.bbc.com/news/science-environment-35524440 -->
匿名使用者